Main Page Sitemap

Korting loonbelasting afkoop pensioen


korting loonbelasting afkoop pensioen

afkoopsom in mindering op de AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering van de AOW/Anw-gerechtigde. Rol accountant en pensioen(desk)adviseur, de accountant dient de belangen van zowel de DGA als zijn of haar partner zorgvuldig te behartigen. Mogelijkheden, als de (gewezen) partner van de DGA daarmee expliciet instemt, heeft de DGA vanaf 2017 de volgende mogelijkheden:. Toestemming, in de meeste gevallen moet de werknemer zelf toestemming geven voor het afkopen van het pensioen. Klijnsma stelt met haar wetsvoorstel voor dat, als de flexwerker een nieuwe baan heeft gevonden, de pensioenfondsen het opgespaarde geld voortaan automatisch doorsturen naar het pensioenfonds dat bij de nieuwe baan hoort. Na het afstempelen kan de DGA er voor kiezen het pensioen in zijn geheel af te laten kopen. (Bron: VVP, 3 aug.

Afkoop klein pensioen niet langer mogelijk. Daardoor is de korting niet van toepassing op het voorheen verzekerde deel van het pensioen. In het wetsvoorstel is de grens getrokken op twee jaar voor inwerkingtreding van dit onderdeel van het wetsvoorstel. Zij adviseert het wetsvoorstel aan te passen, zodat de deelnemer beter betrokken wordt bij de beslissing over de overdracht van het pensioen. Men dient zich echter te realiseren dat de fiscaal gunstige korting op de grondslag slechts van toepassing is op de balanswaarde van het pensioen ultimo 2015. Het kabinet wil de verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer vanaf 2017 niet langer toestaan.


Sitemap